Beliggenhed

NÆRMILJØ

Afdelingen ligger i et stemningsfyldt kvarter med butikker, caféer og parker i gåafstand. Thorsgade ligger centralt på Nørrebro med mange transportmuligheder. 

Cykelturen til Indre By tager under 15 min, og i sommeren 2019 åbner en metrostation ved Nørrebros Runddel, så det bliver endnu lettere at komme på arbejde eller til studie.

 • Thorsgade.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 1.png
 • 6.png
 • Dobbeltdiagnose1.png

Faciliteter

LEJLIGHEDER

Alle beboere har deres egen nyrenoverede studiolejlighed. 

 

FÆLLESOMRÅDER

Vi har fællesrum med køkken og stue, hvor man kan spise, se tv, spille playstation eller snakke med personale og andre beboere. Der er endvidere adgang til vores (gratis) vaskeri.

Beboere er også velkommen i gårdhaven, hvor der er borde, bænke og solstole.

MÅLTIDER

Vi spiser sund og varieret mad, og så tager vi selvfølgelig hensyn til kulturelle og religiøse overbevisninger, intolerancer, diæter mv. Gæster er velkomne til at spise med, og du kan tilmelde dem til måltiderne samme dag.

Morgenmad

Vi tilbyder morgenmad alle hverdage kl. 7-10.

Frokost

Vi tilbyder frokost hver dag.

Aftensmad

Der er aftensmad alle ugens dage, og man er meget velkommen til at deltage i madlavningen. Det er hyggeligt at spise sammen, men man må gerne tage en portion med op i din lejlighed, hvis man har lyst til at spise selv. Vi stiller også gerne mad til side, hvis man ikke lige er hjemme til aftensmaden.

Om Duetten

Botilbud med integreret misbrugsbehandling

Duetten er et socialpædagogisk botilbud for unge med dobbeltdiagnoser - altså unge, der har en psykisk eller social problemstilling i kombination med en problematisk brug af rusmidler.

Vi har sammen med KKUC samlet indsatserne omkring brugen af rusmidler og de psykiske/sociale problemstillinger i et helhedsorienteret forløb. Vi mener nemlig, at der kan ske behandling af begge dele på samme tid.

Dobbeltdiagnose1.png

Personale

Vi er i gang med at sammensætte det helt rigtige team til afdelingen.

Hvis det er dig, vi leder efter, så er du velkommen til at sende en ansøgning. Vi slår også løbende stillinger op, og vi vil gerne give dig besked, hvis der kommer noget indenfor dit område.

Anders.png
Anders Christiansen
Direktør for udvikling og faglighed
PIl DSC_3610.jpg
Pia Pilemark
Personalechef
Kristian Andersen PRESSEFOTO SORTHVID.jpg
Kristian Andersen
Afdelingsleder

Jeg er uddannet ergoterapeut og master i offentlig ledelse. Jeg har arbejdet i Københavns Kommunes Socialforvaltning, socialpsykiatrien, i 16 år i stillinger som kontaktperson, teamleder, udviklingskonsulent, botilbudsleder og som tilbudsleder på et aktivitetscenter for udsatte voksne. Med andre ord har jeg erfaring med socialt arbejde på flere områder og niveauer. Min vision i arbejdet er at tage aktivt del i at skabe sociale tilbud, hvor der er udviklingsmuligheder for både beboere og medarbejdere.

 

Thor
Kontaktperson

Jeg er uddannet socialrådgiver, og jeg har arbejdet en del år i psykiatrien som kontaktperson og behandler for unge med psykose. Tidligere har jeg arbejdet forskellige steder i psykiatrien.

Visitation og indflytning

VISITATION

Vi afholder visitationsmøde for at vurdere, om afdelingen og behandlingen er det rigtige match.

Her informerer vi om metoder, praksis, krav og forventninger til samarbejdet med forvaltning, beboer og eventuelt netværk.

Vi er altid tydelige omkring, at beboerne aktivt skal tilvælge os. Ligesådan vælger vi altid vores beboere med omhu og siger fra, hvis vores faciliteter og personale ikke matcher borgerens ressourcer og udfordringer. Sådan sikrer vi de bedste vilkår for alle parter.

Som udgangspunkt deltager følgende i visitationsmødet:

 • Sagsbehandler
 • Den unge - hvis sagsbehandleren vurderer, det giver mening.
 • Direktør Anders Christiansen
 • Afdelingsleder
 • Visitator fra KKUC

INDFLYTNING

Det kan være rart at se det hele, inden man flytter ind. Det har du mulighed for til indflytningsmødet, hvor du får en rundvisning samtmøder din kontaktperson og de andre beboere.

Hvem deltager i indflytningsmødet?

 • Den nye beboer og evt. pårørende
 • Sagsbehandler
 • Kontaktperson

 

INDFLYTNINGSDAGEN

Vi er fleksible og tilpasser gerne indflytningen til den unges behov og muligheder.

Som udgangspunkt hjælper kontaktpersonen med at indrette boligen og købe det ind, som mangler.

Kontaktpersonen hjælper dig også til at lære personalet at kende og komme ind i fællesskaber med de andre beboere.

Unge med dobbeltdiagnose

Duetten er for unge med dobbeltdiagnose. Det betyder, at de har en psykisk lidelse eller social problemstilling i tilknytning til et problematisk forbrug af stof- eller alkohol.

Det kan fx være ved at beboeren dulmer sine symptomer med rusmidler, hvorved vedkommende har eller er i risiko for at udvikle et misbrug. Omvendt kan beboeren også have en psykisk lidelse, som er frembragt af brugen af rusmidler. 

Beboerne kan have vanskeligt ved at passe ind i almindelig behandling. Derudover kan de have tendens til at ”falde mellem” systemerne, da ansvaret for deres sammensatte og komplekse problemstillinger hører under forskellige behandlingssystemer.

De unges baggrund kan være præget af en belastet opvækst med fx brud, svigt, stress og overgreb, og de kan også have venner eller netværk med et højt forbrug af rusmidler.

Målgruppen har ofte haft problemer i skolen, fagligt og/eller socialt, og de har typisk behov for en omfattende indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Dertil kan nogle kan have behov for behandling, inden uddannelse og beskæftigelse kan påbegyndes.

Beboerne kan i relation til deres rusmiddelbrug være kriminalitetstruede, og derfor skal de være indstillet på tæt pædagogisk bevågenhed. Målgruppen indbefatter ikke personfarlige kriminelle eller udadreagerende unge, og afdelingen rummer ikke beboere, som på nogen måde distribuerer eller formidler stof eller alkohol.

KKUC

Vi samarbejder med KKUC, som varetager afdelingens stof- og alkoholbehandling.

KKUC er en non profit organisation, der tilbyder ambulant og helhedsorienteret rådgivning, afklaring og behandling samt efterindsatser rettet mod komplekse og ofte flere samtidige problematikker.

KKUC henvender sig til mennesker med psykosociale, misbrugsmæssige, personlighedsmæssige og psykiatriske problematikker. Behandlingen retter sig desuden mod mennesker, der oplever sig fastlåste i måden, hvorpå de forholder sig til sig selv og deres omverden, og som derfor ønsker at forandre deres tanke- og handlingsmønstre og tilegne sig nye kompetencer og strategier.

I samarbejde med KKUC tilbyder vi:

 • udredning
 • dialektisk adfærdsterapi (DAT)
 • psykiatri og medicinsk behandling
 • tilbud til pårørende
 • efterindsats

Tilbuddene sammensættes på baggrund af den enkelte unges behov, og understøttes af den socialpædagogiske indsats.

Læs mere om KKUC's DAT-forløb her.

Målgruppe

Afdelingen er for unge i alderen 15-30 år med dobbeltdiagnoser. 

Dobbeltbelastningerne består af et alkohol- eller stofmisbrug i kombination med:

 • Angst
 • Depression
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Omsorgssvigt
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Seksuelt overgreb
 • Selvskadende adfærd
 • Stressbelastning
 • Tilknytningsforstyrrelse

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter serviceloven

§ 66 nr. 5 og § 107. 

Vi samarbejder med KKUC, som er godkendt efter serviceloven § 101 samt sundhedsloven § 141 og § 142.

Pris

Prisen inkluderer botilbud.

Prisen for rusmiddelbehandling afhænger af beboerens behov og tillægges opholdsprisen ved indgåelse af særskilt kontrakt med KKUC.

Indskrivning § 107 eller § 66, nr. 5:

85.276 / måned