Beliggenhed

NÆRMILJØ

Vi har beliggenhed i et roligt byområde tæt på offentlig transport samt lokale butikker. Sportsfaciliteter, bibliotek, indre by, uddannelsesinstitutioner mm er let tilgængelige med offentlig transport som eksempelvis bus eller S-tog fra Danshøj Station.

 • imageslider3.png
 • CB_Footer.jpg
 • 2.png
 • Mand smiler.png
 • Dhv sh.png
 • DHV køkken.png
 • 8.png
 • 2.png (1)

Faciliteter

LEJLIGHEDER

Du kommer enten til at bo i din egen 2-værelses lejlighed eller i et bofællesskab med andre beboere, hvor du har dit eget værelse. Vi hjælper dig med at indrette dit værelse med dine egne møbler og ting.

FÆLLESOMRÅDER

 Vi har fællesrum med køkken og stue, hvor du kan spise, se tv, spille playstation eller snakke med personale og andre beboere. Du har endvidere adgang til vores (gratis) vaskeri.

Vi har også en gårdhave med borde, bænke og solstole, som du altid er velkommen til at bruge.

MÅLTIDER

Vi spiser sund og varieret mad, og så tager vi selvfølgelig hensyn til kulturelle og religiøse overbevisninger, intolerancer, diæter mv.

Morgenmad

Vi tilbyder morgenmad alle hverdage kl. 7-10 og aftensmad alle ugens dage.

Frokost

Du sørger selv for frokost, men vi vil gerne hjælpe dig med at købe ind osv.

Aftensmad

Alle er velkomne til at spise med, og du kan tilmelde dig selv og eventuelle gæster samme dag. Du er også meget velkommen til at deltage i madlavningen. Vi stiller gerne mad til side, hvis du ikke lige er hjemme til aftensmaden. Det er hyggeligt at spise sammen, men du må gerne tage en portion med op i din lejlighed, hvis du har lyst til at spise selv.

 

Om Danshøjvej

KORT FORTALT

Vores botilbud er individuelt tilrettelagt. Det betyder, at man som beboer selv er med til at forme sit forløb hos os.

Dhv sh.png

Personale

Du vil opleve, at vores personale sommetider indgår i andre afdelinger. Vi bestræber os nemlig på at matche beboere og personale bedst muligt.

medarbejder-maria-leak.jpg
Maria
Afdelingsleder

Jeg er både uddannet folkeskolelærer og pædagog, hvorigennem jeg også har specialiseret mig i sociale problemer. Jeg har tidligere beskæftiget mig med svært placerbare unge samt mennesker med psykiske handicap og dobbeltdiagnoser.

medarbejder-filiz.jpg
Filiz
Kontaktperson

Jeg er uddannet i mennesket i et anatomisk, psykisk, fysisk og socialt perspektiv. Jeg er også specialiseret i kliniske samtaler, som jeg tidligere har arbejdet med. Herigennem har jeg en særlig interesse for at skabe udvikling gennem en-til-en samtaler med beboerne.

medarbejder-falck.jpg
Falch
Kontaktperson

Jeg er uddannet pædagog og har mange års erfaring i forhold til unge med autisme, ADHD og andre sociale problemstillinger. Tidligere har jeg været kontaktperson i Vævergade (nu afd. Thorsgade), haft støtteopgaver med autister samt været mentor for udsatte unge.

medarbejder-linda-dhv.jpg
Linda
Kontaktperson

Jeg er uddannet Social og Sundhedsassistent og har arbejdet på somatiske og psykiatriske afdelinger. For mig er det vigtig at skabe gode relationer med beboeren, hvorfra vi kan arbejde med at motivation til at nå egne mål eller klare en dag via de coping- og mestringsstrategier, delmål mv, som beboeren og jeg opstiller i fællesskab.

Priscilla Bernasol PRESSEFOTO SORTHVID close up.jpg
Priscilla
Kontaktperson

Jeg har en cand.soc. i Psykologi & Sundhedsfremme og har tidligere arbejdet i en ungerådgivning, hvor jeg specialiserede mig i narrative samtaleteknikker. For mig er aktiv lytning samt den tillidsfulde relation med beboeren i centrum. Sammen med den unge finder jeg ressourcer og pædagogiske strategier, der udvikler dem. Med min holistiske tilgang har jeg fokus på at skabe en meningsfuld hverdag for beboeren, opbygge fællesskaber samt hjælpe den unge med at finde den rette hylde i samfundet

D.jpg
Dan
Kontaktperson
M.jpg
Merethe
Kontakperson

Jeg er kandidatuddannet, og de sidste 13 år har jeg arbejdet med sårbare unge, der er udenfor hjemmet. Jeg er meget optaget af, hvordan unge mennesker ser sig selv, og hvordan jeg kan hjælpe dem til at gentænke deres selvbillede. Jeg ønsker, at de lærer, at alle gør deres bedste med de forudsætninger, de har. 

Mit mantra må nok være, at alle mennesker har brug for at blive mødt med respekt, kærlighed og omsorg for at kunne udvikle sig.

 

TH.jpg
Thor
Kontaktperson

Jeg er uddannet socialrådgiver, og jeg har arbejdet en del år i psykiatrien som kontaktperson og behandler for unge med psykose. Tidligere har jeg arbejdet forskellige steder i psykiatrien.

Visitation og indflytning

VISITATION

Vi afholder visitationsmøde for at vurdere, om afdelingen passer til borgeren.

Her informerer vi om metoder, praksis, krav og forventninger til samarbejdet med forvaltning, beboer og eventuelt netværk.

Vi er altid tydelige omkring, at beboerne aktivt skal tilvælge os. Ligesådan vælger vi altid vores beboere med omhu og siger fra, hvis vores faciliteter og personale ikke matcher borgerens ressourcer og udfordringer. Sådan sikrer vi de bedste vilkår for vores beboere, samarbejdspartnere og personale.

Som udgangspunkt deltager følgende parter i visitationsmødet:

 • Sagsbehandler
 • Evt. kan sagsbehandleren invitere den unge med, hvis det skønnes at være til gavn for vedkommende.
 • Direktør Anders Christiansen
 • Afdelingsleder Maria Leak

INDFLYTNING

Det kan være rart at se det hele, inden du flytter ind. Det har du mulighed for til indflytningsmødet, hvor du får en rundvisning samt møder din kontaktperson og de andre beboere.

Hvem deltager i indflytningsmødet?

 • Den nye beboer og evt. pårørende
 • Sagsbehandler
 • Kontaktperson

 

INDFLYTNINGSDAGEN

Vi er fleksible og tilpasser gerne indflytningen til den unges behov og muligheder.

Som udgangspunkt hjælper kontaktpersonen med at indrette boligen og købe det ind, som mangler.

Kontaktpersonen hjælper dig også til at lære personalet at kende og komme ind i fællesskaber med de andre beboere.

Beboere

Tilbuddet er rettet mod unge voksne, som har behov for en specialiseret socialpædagogisk indsats, der ofte foregår i samarbejde med psykiatrien. Disse unge har også et stort behov for hjælp til på den ene side at mestre deres udfordringer - og på den anden side at udnytte de kompetencer og muligheder, de har.

Ofte har de unge flere udfordringer, som indvirker på hinanden og skaber en samlet kompleksitet.

Beboerne har ikke altid afklarede og udredte støttebehov, og der kan være brug for et indgående samarbejde for at klarlægge dette.

 

Beboere i denne målgruppe har ofte behov for særlige uddannelses- og beskæftigelsestilbud, og for nogle beboere er behandling mere relevant i første omgang.

Det er en forudsætning for at flytte ind på Danshøjvej, at man kan bo i nærheden af de andre unge i botilbuddet, men der er ingen krav til, at man nødvendigvis skal indgå i botilbuddets fællesskab. Personalet guider og støtter beboerne i at indgå i fællesskabet, hvis de ønsker det.

For at kunne klare sig mere selvstændigt, har de fleste af vores beboere behov for botræning og hjælp til at håndtere hverdagens opgaver.

Vi arbejder mod, at beboerne bliver mindre afhængige af støtte, så de hen ad vejen kan flytte i et mindre omfattende botilbud.

Målgruppe

Vi er her for voksne i alderen 18-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • forandret virkelighedsopfattelse
 • personlighedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 107. 

Pris

Prisen er for 2020.

Indskrivning efter § 107:

73.814,- / måned