Beliggenhed

NÆRMILJØ

Vi har beliggenhed i et roligt byområde tæt på offentlig transport samt lokale butikker. Sportsfaciliteter, bibliotek, indre by, uddannelsesinstitutioner mm er let tilgængelige med offentlig transport som eksempelvis bus eller S-tog fra Danshøj Station.

 • imageslider3.png
 • CB_Footer.jpg
 • 2.png
 • Mand smiler.png
 • Dhv sh.png
 • DHV køkken.png
 • 8.png
 • 2.png (1)

Faciliteter

LEJLIGHEDER

Du kommer enten til at bo i din egen 2-værelses lejlighed eller i et bofællesskab med andre beboere, hvor du har dit eget værelse. Vi hjælper dig med at indrette dit værelse med dine egne møbler og ting.

FÆLLESOMRÅDER

 Vi har fællesrum med køkken og stue, hvor du kan spise, se tv, spille playstation eller snakke med personale og andre beboere. Du har endvidere adgang til vores (gratis) vaskeri.

Vi har også en gårdhave med borde, bænke og solstole, som du altid er velkommen til at bruge.

MÅLTIDER

Vi spiser sund og varieret mad, og så tager vi selvfølgelig hensyn til kulturelle og religiøse overbevisninger, intolerancer, diæter mv.

Morgenmad

Vi tilbyder morgenmad alle hverdage kl. 7-10 og aftensmad alle ugens dage.

Frokost

Du sørger selv for frokost, men vi vil gerne hjælpe dig med at købe ind osv.

Aftensmad

Alle er velkomne til at spise med, og du kan tilmelde dig selv og eventuelle gæster samme dag. Du er også meget velkommen til at deltage i madlavningen. Vi stiller gerne mad til side, hvis du ikke lige er hjemme til aftensmaden. Det er hyggeligt at spise sammen, men du må gerne tage en portion med op i din lejlighed, hvis du har lyst til at spise selv.

 

Om Danshøjvej

KORT FORTALT

Vores botilbud er individuelt tilrettelagt. Det betyder, at man som beboer selv er med til at forme sit forløb hos os.

Dhv sh.png

Personale

Du vil opleve, at vores personale sommetider indgår i andre afdelinger. Vi bestræber os nemlig på at matche beboere og personale bedst muligt.

medarbejder-maria-leak.jpg
Maria
Afdelingsleder

Jeg er både uddannet folkeskolelærer og pædagog, hvorigennem jeg også har specialiseret mig i sociale problemer. Jeg har tidligere beskæftiget mig med svært placerbare unge samt mennesker med psykiske handicap og dobbeltdiagnoser.

medarbejder-filiz.jpg
Filiz
Kontaktperson

Jeg er uddannet i mennesket i et anatomisk, psykisk, fysisk og socialt perspektiv. Jeg er også specialiseret i kliniske samtaler, som jeg tidligere har arbejdet med. Herigennem har jeg en særlig interesse for at skabe udvikling gennem en-til-en samtaler med beboerne.

medarbejder-senguel.jpg
Sengul
Kontaktperson

Jeg fokuserer på at opbygge gode relationer med beboerne og styrke fællesskaberne omkring dem. Jeg er både uddannet pædagog og familieterapeut, og derfor kan jeg være en særligt god ressource for de beboere, som har brug for støtte til deres familierelationer.

medarbejder-falck.jpg
Falch
Kontaktperson

Jeg er uddannet pædagog og har mange års erfaring i forhold til unge med autisme, ADHD og andre sociale problemstillinger. Tidligere har jeg været kontaktperson i Vævergade (nu afd. Thorsgade), haft støtteopgaver med autister samt været mentor for udsatte unge.

medarbejder-linda-dhv.jpg
Linda
Kontaktperson

Jeg er uddannet Social og Sundhedsassistent og har arbejdet på somatiske og psykiatriske afdelinger. For mig er det vigtig at skabe gode relationer med beboeren, hvorfra vi kan arbejde med at motivation til at nå egne mål eller klare en dag via de coping- og mestringsstrategier, delmål mv, som beboeren og jeg opstiller i fællesskab.

MaFo.jpg
Majken
Kontaktperson

Jeg er B.Sc. i biologi og har en kropspsyko-terapeutisk coach-uddannelse. Jeg har interesse i sammen-hængen mellem krop, følelser, tanker og adfærd. Jeg har erfaring med  metode-, model- og projektudvikling i ungdoms-psykiatrien, herunder samtalegrupper og individuelle udviklingsforløb.

Priscilla Bernasol PRESSEFOTO SORTHVID close up.jpg
Priscilla
Kontaktperson

Jeg har en cand.soc. i Psykologi & Sundhedsfremme og har tidligere arbejdet i en ungerådgivning, hvor jeg specialiserede mig i narrative samtaleteknikker. For mig er aktiv lytning samt den tillidsfulde relation med beboeren i centrum. Sammen med den unge finder jeg ressourcer og pædagogiske strategier, der udvikler dem. Med min holistiske tilgang har jeg fokus på at skabe en meningsfuld hverdag for beboeren, opbygge fællesskaber samt hjælpe den unge med at finde den rette hylde i samfundet

Louise Baltzer PRESSEFOTO SORTHVID.jpg
Louise
Kontaktperson

Jeg er uddannet pædagog i 2007, men har arbejdet inden for pædagogfaget siden 2000. Jeg har adskillige års erfaring i arbejdet med uledsagede flygtninge samt et godt indblik i misbrugs-problematikker og afhængighed. Yderligere har jeg en god grundlæggende indsigt i diverse former for psykiske lidelser.

Jeg arbejder ud fra en anderkendende pædagogisk tilgang, hvor jeg finder stor værdi i at bevare fokus på beboernes styrker, og bruge disse som redskaber til at arbejde med det der er svært. Jeg tror på, at alle mennesker har mulighed for at udvikle sig og nå nye fantastiske højder, uanset hvilken situation de befinder sig i.

Dastan
Kontaktperson

Jeg er uddannet pædagog samt aktionslæringskonsulent og har 5 års erfaring med børn og unge. Jeg arbejder anerkendende og nærværende, og jeg er meget fokuseret på respekt og dialog mellem beboer og kontaktperson.

Visitation og indflytning

VISITATION

Vi afholder visitationsmøde for at vurdere, om afdelingen passer til borgeren.

Her informerer vi om metoder, praksis, krav og forventninger til samarbejdet med forvaltning, beboer og eventuelt netværk.

Vi er altid tydelige omkring, at beboerne aktivt skal tilvælge os. Ligesådan vælger vi altid vores beboere med omhu og siger fra, hvis vores faciliteter og personale ikke matcher borgerens ressourcer og udfordringer. Sådan sikrer vi de bedste vilkår for vores beboere, samarbejdspartnere og personale.

Som udgangspunkt deltager følgende parter i visitationsmødet:

 • Sagsbehandler
 • Evt. kan sagsbehandleren invitere den unge med, hvis det skønnes at være til gavn for vedkommende.
 • Direktør Anders Christiansen
 • Afdelingsleder Maria Leak

INDFLYTNING

Det kan være rart at se det hele, inden du flytter ind. Det har du mulighed for til indflytningsmødet, hvor du får en rundvisning samt møder din kontaktperson og de andre beboere.

Hvem deltager i indflytningsmødet?

 • Den nye beboer og evt. pårørende
 • Sagsbehandler
 • Kontaktperson

 

INDFLYTNINGSDAGEN

Vi er fleksible og tilpasser gerne indflytningen til den unges behov og muligheder.

Som udgangspunkt hjælper kontaktpersonen med at indrette boligen og købe det ind, som mangler.

Kontaktpersonen hjælper dig også til at lære personalet at kende og komme ind i fællesskaber med de andre beboere.

Målgruppe

Vi er her for voksne i alderen 18-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • forandret virkelighedsopfattelse
 • personlighedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 107. 

Pris

Prisen er for 2019.

Indskrivning efter § 107:

73.322,- / måned