Valby Langgade 229

Målgruppe

Vi er her for unge og voksne i alderen 15-28 år.

Vi kan støtte unge, der har:

 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • været udsat for omsorgssvigt
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 66, stk. 5 og § 107

Pris

Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

Indskrivning § 107 eller § 66, nr. 5:

46.275,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Valby Langgade 231

Målgruppe

Vi er her for unge og voksne i alderen 15-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • forandret virkelighedsopfattelse
 • personlighedsforstyrrelser
 • autimsmespektrum
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service:

§ 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Pris

Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

Indskrivning efter § 107 eller § 66, stk. nr. 5:

74.896,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Danshøjvej

Målgruppe

Vi er her for voksne i alderen 18-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • forandret virkelighedsopfattelse
 • personlighedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 107. 

Pris

Indskrivning efter § 107:

72.567,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Thorsgade

Målgruppe

Vi er her for unge og voksne i alderen 15-28 år.

Vi kan støtte unge, der har:

 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • været udsat for omsorgssvigt
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 66 nr. 5 og § 107. 

Pris

Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

Indskrivning efter § 66 nr. 5:

54.701,-

/ måned

Indskrivning efter § 107:

49.113,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Solisten Gentofte

Målgruppe

Vi er her for unge i alderen 12-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • hjerneskade
 • personlighedsforstyrrelse
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • tilknytningsforstyrrelse
 • selskadende adfærd
 • udadreagerende adfærd
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 66 nr. 5 og § 107. 

Pris

Prisen afhænger af støtteindsatsens omfang. Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

 

Indsats A

113.210,-

/ måned

Indsats B

142.683,-

/ måned

Indsats C

216.366,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Solisten Maribo

Målgruppe

Vi er her for unge i alderen 12-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • hjerneskade
 • personlighedsforstyrrelse
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • tilknytningsforstyrrelse
 • selskadende adfærd
 • udadreagerende adfærd
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 66 nr. 5 og § 107. 

Pris

Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

Indsats A

113.210,-

/ måned

Indsats B

142.683,-

/ måned

Indsats C

216.366,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?