Duetten

Målgruppe

Afdelingen er for unge i alderen 15-30 år med dobbeltdiagnoser. 

Dobbeltbelastningerne består af et alkohol- eller stofmisbrug i kombination med:

 • angst
 • depression
 • forandret virkelighedsopfattelse
 • omsorgssvigt
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • personlighedsforstyrrelse
 • seksuelt overgreb
 • selvskadende adfærd
 • stressbelastning
 • tilknytningsforstyrrelse

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter serviceloven

§ 66 nr. 5 og § 107. 

Vi samarbejder med KKUC, som er godkendt efter serviceloven § 101 samt sundhedsloven § 141 og § 142.

Pris

Prisen er for 2020.

Prisen inkluderer botilbud, mens prisen for rusmiddelbehandling afhænger af beboerens behov og tillægges opholdsprisen ved indgåelse af særskilt kontrakt med KKUC.

Indskrivning § 107 eller § 66, nr. 5:

87.663,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Danshøjvej

Målgruppe

Vi er her for voksne i alderen 18-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • forandret virkelighedsopfattelse
 • personlighedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 107. 

Pris

Prisen er for 2020.

Indskrivning efter § 107:

73.814,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Valby Langgade 231

Målgruppe

Vi er her for unge og voksne i alderen 15-28 år, som har behov for et specialiseret botilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • forandret virkelighedsopfattelse
 • personlighedsforstyrrelser
 • autimsmespektrum
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service:

§ 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Pris

Prisen er for 2020. Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

Indskrivning efter § 107 eller § 66, stk. nr. 5:

75.732,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Valby Langgade 229

Målgruppe

Vi er her for unge og voksne i alderen 15-28 år.

Vi kan støtte unge, der har:

 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • været udsat for omsorgssvigt
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 66, stk. 5 og § 107

Pris

Prisen er for 2020. Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

Indskrivning § 107 eller § 66, nr. 5:

52.402,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Thorsgade

Målgruppe

Vi er her for unge og voksne i alderen 15-28 år.

Vi kan støtte unge, der har:

 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • angst
 • stressbelastning
 • selvskadende adfærd
 • depression
 • været udsat for omsorgssvigt
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service

§ 66 nr. 5 og § 107. 

Pris

Prisen er for 2020. Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

Indskrivning efter § 66 nr. 5:

56.466,-

/ måned

Indskrivning efter § 107:

54.845,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Solisten Gentofte

Målgruppe

Vi er hende for unge i alderen 12-28 år, som har brug for en specialiseret boligtilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge, der har:

 • hjerneskade
 • personlighedsforstyrrelse
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • tilknytningsforstyrrelse
 • selvskadende adfærd
 • udadreagerende adfærd
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service:

§ 66 nr. 5 og  § 107. 

Pris

Prisen er for 2020 og afhænger af støtteindsatsens omfang. Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KLs takster for beboere under 18 år.

 

Indsats A

137.780,-

/ måned

Indsats B

164.297,-

/ måned

Indsats C

236.973,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?

Solisten Nørrebro

Målgruppe

Vi er hende for unge i alderen 12-28 år, som har brug for en specialiseret boligtilbud, fordi de har komplekse vanskeligheder.

Vi kan støtte unge med:

 • hjerneskade
 • personlighedsforstyrrelse
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • autismespektrum
 • tilknytningsforstyrrelse
 • selvskadende adfærd
 • udadreagerende adfærd
 • problematikker relateret til at være uledsaget flygtning.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt efter Lov om Social Service:

§ 66 nr. 5 og  § 107. 

Pris

Prisen er for 2020 og afhænger af støtteindsatsens omfang. Der tillægges kost-, tøj- og lommepenge efter KL's takster for beboere under 18 år.

 

Indsats A

137.780,-

/ måned

Indsats B

164.297,-

/ måned

Indsats C

236.973,-

/ måned

Vil du vide mere om afdelingen?