STU'ens målgruppe

 

 

MÅLGRUPPE


STU'en er for unge i alderen 16-25 år, der har:

  • Psykiske lidelser
  • Sociale vanskeligheder
  • Opmærksomhedsforstyrrelser. Det kan eksempelvis være ADHD eller ADD.
  • Autismespektrumforstyrrelser
  • Udviklingsforstyrrelser
  • Udviklingshæmning
  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Andre sociale problemer.

 

INDIVIDUEL INDSATS


Indsatsen er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. Respekten for vores elevers integritet og værdighed står altid i centrum.